Media & marknadsföring

digital & traditionell marknadsföring

viktigt med rätt kravställan

Ledning & styrning av kampanjer

Arbete med byråer för designprojekt

Arbete med byråer för kampanjer

Skriva texter för hemsida, produktinformation, PR utskick mm